Geboortezorg Bijeen

» Home

Geboortezorg Bijeen is het samenwerkingsverband van eerstelijnsverloskundigen en eerstelijnszorgprofessionals in de regio Leeuwarden. 

 

De geboortezorgprofessionals zijn verbonden in een aanspreekbare coöperatie Geboortezorg Bijeen.

 

Met de oprichting van Geboortezorg Bijeen verenigen de eerstelijnszorgprofessionals kennis en krachten en werken zij aan kwalitatief hoogwaardige eerstelijns geboortezorg. Toegankelijke veilige geboortezorg voor moeder en kind, dicht bij huis.

 

De volgende uitgangspunten van Geboortezorg Bijeen zijn leidend:

 • Optimale eerstelijns geboortezorg;
 • Bevorderen van kwaliteit van de zorg;
 • Doelmatige en optimaal veilige geboortezorg;
 • Vraaggerichte zorg dichtbij de cliënt;
 • Participerende en in het middelpunt staande cliënt;
 • Behoud van uniciteit en zelfstandigheid van iedere verloskundigenpraktijk, echopraktijk en kraamzorgorganisatie;
 • Bovenpraktijks als dit kwalitatief beter is of als het alleen bovenpraktijks te realiseren is; 
 • Uitbreiden verloskundige zorg in de regio;
 • Public Health geleide verloskundige zorg en aansluitend kraamzorg;
 • Proactief werken aan samenwerken;
 • Samen sterk staan in het netwerk geboortezorg en profileren naar stakeholders en cliënten;
 • Bevorderen van optimale organisatie en continuïteit van de geboortezorg door eerstelijnsverloskundigen en eerstelijnszorgverleners op lokaal en regionaal niveau; 
 
Geboortezorg Bijeen verloskundigen vormen de spil tussen thuissituatie en het ziekenhuis en geven vorm aan een innoverende geboortezorg door integrale samenwerking met echografisten, kraamzorg, huisartsen, gynaecologen, kinderartsen, ambulancedienst, jeugdgezondheidszorg, psychologen, dietisten, homeopaten, mensendiecktherapeuten en fysiotherapeuten.

 

Er is een brede consensus dat er voor samenwerking in het preventieveaanbod een centrale rol ligt bij de eerstelijnszorg.

© Copyright 2016-2017 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio