Actueel

» Nieuws
Jul 8, 2016

NZa publiceert experimenteerbeleidsregel Integrale Bekostiging


Posted by: sylvia

Belangrijkste elementen in de beleidsregel waar de KNOV zich sterk voor heeft gemaakt:

  • Integrale bekostiging is vormgegeven als experiment (experimenteerbeleidsregel conform artikel 58 WMG) met evaluatie
  • Looptijd experiment is 5 jaar
  • Huidige prestaties blijven bestaan
  • Deelprestaties vastgesteld op basis van tijd en zorgzwaarte
  • Deelprestaties in tijd vastgesteld op basis van inhoud zorg
  • Onderscheid tussen contracterende zorgaanbieder en zorgaanbieder, waardoor onder-aannemerschap mogelijk is gemaakt en zelfstandig ondernemerschap behouden kan blijven.
  • Als door omstandigheden niet vastgehouden kan worden aan het integraal tarief, dan moet de optie voor reguliere tarief mogelijk zijn d.m.v. onderlinge verrekening
  • Evaluatie van pilots via in ieder geval INCAS2, RIVM-monitor, NZa-monitor

Lees meer: http://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/nza-publiceert-experimenteerbeleidsregel-integrale-bekostiging/1919

© Copyright 2016-2022 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio