Actueel

» Nieuws
Jul 14, 2016

NZa publiceert experimenteerbeleidsregel Integrale Bekostiging


Posted by: sylvia

Regio's kunnen nooit in een bepaald model worden gedwongen.Niet door de Taskforce en ook niet door zorgverzekeraars. De minister heeft toegezegd hierover met zorgverzekeraars in gesprek te gaan zodat zij zich aan de spelregels houden. Ook de NZa kan, indien nodig, worden betrokken wanneer knelpunten optreden.

Extra Looptijd experiment is 5 jaar. Huidige prestaties blijven bestaan. Deelprestaties vastgesteld op basis van tijd en zorgzwaarte!

Lees meer: http://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/nza-publiceert-experimenteerbeleidsregel-integrale-bekostiging/1919?utm_source=KNOV+Nieuwsbrief&utm_campaign=7c9925b440-KNOV_nieuwsbrief_07_juli_2016&utm_medium=email&utm_term=0_6fb588ec8a-7c992

© Copyright 2016-2022 - Geboortezorg Bijeen - Website: Best Reclamestudio